page1-esp.gif
page_1_pic.jpg

MYC li proporciona el servei més personalitzat i adequat a les seves necessitats laborals. Des de la més estricta confidencialitat, el podem assessorar en qualsevol aspecte de les relacions laborals que vostè pugui necessitar. Generarem, si s'escau, solucions creatives als seus problemes que permetin millores evidents a la seva empresa.

Portafoli de Serveis Laborals:

  • Assessorament laboral
  • Gestió de certificats de compliment d'obligacions de Seguretat Social.
  • Elaboració de nómines mensuals.
  • Càlcul i confecció de quitances, cartes de preavís, de cessament o acomiadament.
  • Confecció de liquidacions a la Seguretat Social.
  • Redacció de contractes de treball i comunicació telemàtica a la OGT.
  • Tramitació d'altes i baixes a la Seguretat Social.
  • Complementació i tràmit de comunicats de malaltia i d'accidents.