page1-esp.gif
page_1_pic.jpg

El coneixement de la legislació és fonamental per qualsevol activitat. A l’àmbit mercantil, les diferents formes jurídiques, les seves modificacions i el seu desenvolupament poden vincular la vida d’una societat. A l’àmbit civil les relacions entre societats i/o particulars donen lloc a diverses accions i negocis jurídics. L’àmbit legal tracta totes les actuacions jurídiques a les àrees mercantil i civil, tant a nivell extrajudicial com judicial. Treballem amb professionals amb una dilatada experiència, capacitat i exercici professional. Els nostres serveis legals es tradueixen en la resolució de consultes, la elaboració d’informes, l’assessorament i defensa extrajudicial i la defensa davant dels Tribunals, podent oferir un assessorament continu mitjançant una quota fixa.

Portafoli de Serveis Legals:

Àmbit Mercantil:

  • Societari: constitució de societats, modificacions, assessorament en operacions societàries (fusions, adquisicions, absorcions).
  • Gestió de Societats: legalització de llibres, tancaments i liquidacions de societats, elaboració d’actes.
  • Confecció de contractes mercantils.
  • Protecció de dades.
  • PATENTES Y MARCAS.
Següent