page1-esp.gif
page_1_pic.jpg

Portar els comptes de forma correcta li aportar la possibilitat de prendre decisions econmico-financeres que permeti que la seva empresa sigui ms competitiva. A ms, vost pot confiar-nos la seva comptabilitat, estalviant temps, diners i garantint una gesti seriosa, professional i exitosa.

Portafoli de Serveis Comptables:

  • Confecci de la comptabilitat.
  • Supervisi comptable peridica.
  • Revisi de tancaments comptables i assessorament.
  • Legalitzaci de llibres oficials.
  • Confecci i presentaci de la memria i de comptes anuals.
  • Anlisi de rendibilitat i ratis de l'empresa.