page1-esp.gif
page_1_pic.jpg

Àmbit Civil:

  • Inmobiliari : Redacció de Contractes ( Arrendament, arres, compravenda, .. ). Assessorament i gestió de les diverses operacions, procediments de desnonament.
  • Accidents: Reclamació per accidents de trànsit, laborals i altres.
  • Successions : Herències, Testaments.
  • Viatges : Reclamació de tot tipus d’incidències amb agències i companyies (retards, cancel•lacions, canvis, pèrdues d’equipatge, ...)
  • Matrimonial: Separacions, divorcis, parelles de fet.
  • Impagaments: reclamació extrajudicial i judicial.